Anna W Gustafsson får Erik Wellanders pris 2023

Publicerad den 27 april 2023
Anna W Gustafsson tack efter att ha tagit emotErik Wellanders pris

Anna W Gustafsson får Erik Wellanders pris för sina undersökningar av texter som social handling, av samtal och texter i vården och av utvecklingen av ordförståelse under senare tid.

Ett centralt tema i Anna W Gustafssons forskning är språk och texter som social handling samt politisk och samhällelig diskurs, varvid hon givit viktiga bidrag till kunskapen om såväl äldre som nutida svenska. Hon har också intresserat sig för språket i vårdsammanhang och bland annat studerat flerspråkiga möten i barndiabetesvården och hur metaforer används i texter och samtal kopplade till palliativ cancervård. Ytterligare ett ämne som Anna W Gustafsson behandlat är förändring av ordförståelse i högskoleprovet. Flera av studierna har utgjort värdefulla bidrag i samhällsdebatten.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2023 delades ut 27 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Läs mer om Anna W Gustafsson.


Erik Wellanders pris: isof.se/erikwellanderspris
Språkrådsdagen 2023: isof.se/sprakradsdagen2023