RJ-anslag till SOL-forskare

Publicerad den 16 oktober 2015

Halldor Sigurdsson, nordiska språk, har tilldelats ett treårigt projektanslag av Riksbankens jubileumsfond: <link http: anslag.rj.se sv anslag>anslag.rj.se/sv/anslag/50174   Dessutom medverkar tre forskare på SOL – Christian Claesson (spanska), Annika Mörte Alling (franska) och Paul Tenngart (litteraturvetenskap) – i den stora forskargrupp med säte på Stockholms universitet som fått ett så kallat programanslag från Riksbankens jubileumsfond: <link http: anslag.rj.se sv anslag>anslag.rj.se/sv/anslag/50128  Vi gratulerar! SOL-ledningen