Se föreläsningar från HT-dagarna

Publicerad den 9 juni 2023
Myroslava Romaniuk, lärare i ukrainska, föreläser.

Lär dig mer om språkljudens funktion, könsneutrala yrkestitlar och folklore och kvickhet i det ukrainska språket.

Fraseologi är en blandning av ett språks etablerade fraser och därför varje nations skattkammare. Det ukrainska språket är melodiskt, mångfärgat och överraskande figurativt. I den här föreläsningen berättar Myroslava Romaniuk, lärare i ukrainska, om talesätten och ordspråken som speglar ukrainsk folklig anda när den är som bäst.

Se föreläsningen på: https://urplay.se/program/233233-humanist-och-teologdagarna-2023-folklore-och-kvickhet-i-ukrainska-spraket

 

Språkljudens funktion är att skilja ord från varandra. På senare tid har vi sett att ljud i språk även kan fungera som signaler för lyssnaren om vad talaren snart ska yttra. Mikael Roll är professor i fonetik och berättar om pågående forskning.

Se föreläsningen på: https://urplay.se/program/233243-humanist-och-teologdagarna-2023-meningsskiljande-eller-forutsagande

 

Inom feministiskt inriktad språkvård har forskare arbetat för att införa könsneutrala yrkestitlar som presstalesperson och tjänsteperson i stället för presstalesman och tjänsteman. Dessa titlar har också i olika grad fått genomslag i svenska tidningar. Sanna Skärlund, universitetslektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum, berättar. 

Se föreläsningen på: https://urplay.se/program/233234-humanist-och-teologdagarna-2023-nar-mannen-blev-en-person

 

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang öppet för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning som sker på Lunds universitet. 

https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/