Sektionsföreståndare

Sektionsföreståndare, Grekiska (nygrekiska)

Ingela Johansson

Universitetslektor

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingela.johanssonrom.luse

Telefon 046–222 89 22

Rum SOL:L500b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i spanska på Språk- och litteraturcentrum där jag främst undervisar i kurser i spanskspråkig litteratur men även i språkdidaktik och översättning.

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig genusperspektivet, även om studieobjektet har skiftat.

Mitt primära intresseområde är nu litteraturförmedling och översättning. Vilken spansk och latinamerikansk litteratur når den svenske läsaren och vice versa?

I samarbete med Marianna Smaragdi undersöker jag för tillfället översättningar och översättningsflöden mellan Sverige, Grekland och den spanskspråkiga världen. Ett forskningsprojekt om förmedling och översättning av protestsånger från nämnda språkliga kontexter är under utarbetande.

Vid sidan om spansk och latinamerikansk litteratur ägnar jag mig åt pedagogiska och didaktiska frågor.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Sektionsföreståndare för Sektion 3
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
Ingela Johansson

Universitetslektor

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingela.johanssonrom.luse

Telefon 046–222 89 22

Rum SOL:L500b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2021-02-25