Dramaturgi

Om kursen

Till hösten 2022 ges Sveriges första renodlade dramaturgiutbildning på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Vill du lära dig hur teatern fungerar och kommunicerar, och vill du vara med och forma dagens och framtidens scenkonst, utveckla infrastrukturen för levande teater och förvalta fantasins livsmiljöer? Då kan vår dramaturgiutbildning vara något för dig.

Till skillnad från dramatiker, som skriver egna dramer, arbetar dramaturger i första hand för att förverkliga andras idéer, nå ut till publiken och effektivisera berättande i olika medier utifrån frågan: Vilken historia vill vi egentligen berätta? Dramaturger arbetar i första hand med scenkonst och film, men dramaturgiskt tänkande utnyttjas även i exempelvis nyhetsprogram, i musikvideor, i spelutveckling, i planering av pedagogiska förlopp och i reklamsammanhang.

Dramaturgiutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum utbildar dramaturger med förmåga att omsätta berättelsens kraft och identifiera och lösa problem på framför allt scenkonstens och särskilt teaterns område. Som student lär du dig både om teaterns tradition och utveckling, om kulturpolitik och publikarbete. Utbildningen är både konstnärlig och akademisk, kreativ och intellektuell och ger en allsidig träning i att förstå och bearbeta tidsliga och rumsliga gestaltningsfrågor ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv.

Läs mer om kursen: https://www.sol.lu.se/kurs/DIDA05/ 

Kombinera utbildningen med vår praktikkurs

Att göra praktik innebär att du utför ett arbete på en arbetsplats och därigenom får du chansen att använda dig av dina kompetenser och det du lärt dig under din utbildning i en professionell miljö. 

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats och att finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands.

https://www.sol.lu.se/utbildning/kurser/praktikkurs/

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta studievägledare Susan Hydén.

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2022-04-13