Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar

Publicerad den 20 november 2019
Vetenskapssocieteten i Lund, logotyp

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

Priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning går till <link https: portal.research.lu.se portal sv persons external-link-new-window internal link in current>Daniel Helsing för hans doktorsavhandling i litteraturvetenskap, The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy (2019). Priset ur Harry Karlssons Fond går till <link https: portal.research.lu.se portal sv persons external-link-new-window internal link in current>Emil Stjernholm för hans doktorsavhandling i filmvetenskap, Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018). Priset ur Axel Kocks Fond går till <link https: portal.research.lu.se portal sv persons external-link-new-window internal link in current>Christiane Müller för hennes doktorsavhandling i svenska, Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions (2019). Samtliga priser  överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 29 november på Grand Hotel i Lund. <link https: projekt.ht.lu.se vetenskapssocieteten external-link-new-window internal link in current>Vetenskapssocieteten i Lund