Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

– Publicerad den 20 november 2019

Vetenskapssocieteten i Lund, logotyp

Priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning går till Daniel Helsing för hans doktorsavhandling i litteraturvetenskap, The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy (2019).

Priset ur Harry Karlssons Fond går till Emil Stjernholm för hans doktorsavhandling i filmvetenskap, Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

Priset ur Axel Kocks Fond går till Christiane Müller för hennes doktorsavhandling i svenska, Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions (2019).

Samtliga priser  överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 29 november på Grand Hotel i Lund.

Vetenskapssocieteten i Lund