Swedish as a Second Language

This specialisation subject requires proficiency in Swedish.

 

Svenska som andraspråk är ett mångfacetterat ämne som ingår som en del av flerspråkighetsfältet och täcker in aspekter från språkets byggstenar till samhälls- och utbildningsrelaterade frågor. Ämnet har en självklar plats på en arbetsmarknad i ett alltmer globaliserat samhälle. Studenter som följer inriktningen Svenska som andraspråk på masterprogrammet får läsa såväl generella kurser i språkinlärning hos barn och vuxna som specifika kurser i språklig analys utifrån ett språkutvecklings- och språkanvändningsperspektiv och grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk.

Obligatoriska ämneskurser

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2023-12-08