SOL-forskare gästar Lund Läser

Publicerad den 2 oktober 2020
Logotypen för bokcirkeln Lund läser.

Lund Läser arrangeras av Lunds stadsbibliotek och är Lunds största bokcirkel, där tusentals läser samma bok under hösten. I år läser man En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité.

Under hösten kommer forskarna Karin Nykvist, Bo Wendt och Anna W Gustafsson att gästa bokcirkeln och prata med En droppe midnatt som utgångspunkt. 

Karin Nykvist ska prata om hiphop som litteratur.

Varför är litteraturvetare intresserade av hiphop?
– Rap är en form av lyrik som det forskas mycket på för tillfället. Något som intresserar forskarna mycket är hur hiphopkulturen förändras i nya kontexter: hiphop är ett globalt fenomen som alltid förankras mycket lokalt, både i tematik och uttryck. Genom mitt projekt om flerspråkighet i samtida litteratur har jag kommit i kontakt med flera spännande och innovativa svenska raplyriker och jag menar att Jason Diakité är en av de allra främsta språkdomptörerna Sverige har just nu. I sitt sätt att hantera språket mäter han sig med föregångare som Povel Ramel. 

Hon valde att medverka i Lund läser då hon redan skrivit akademiskt om hiphop och tycker att Diakité skrivit en mycket bra bok.

– Sedan menar jag att det är vi akademiker kommer lite från sidan här och kan kontextualisera och analysera på andra sätt än de gängse. Det är också viktigt att vi litteraturvetare är med och deltar i diskussionen kring samtida litteratur och litterära händelser.

Bo Wendt och Anna W Gustafsson kommer att prata om värdeladdade ord. 
– Jason Timbuktu Diakités bok En droppe midnatt är en bok som sökandet efter sina rötter och sin identitet, om hudfärg och rasism. Men boken handlar också om hur språket används för att benämna, kategorisera och värdera. Det kommer vi att samtala om, med utgångspunkt i vår erfarenhet av ordboksarbete, forskning och undervisning, säger Anna W Gustafsson.

Alla arrangemang finns på https://folkbiblioteken.lund.se/kalender/-/categories/4309935

Mer information om Lund läser finns på https://folkbiblioteken.lund.se/-/lund-laser