Teatervetenskap

Teatervetenskap

Det har bedrivits teatervetenskaplig forskning och undervisning på Lunds universitet sedan 1960-talet. Då hette ämnet Drama: teater och film och tanken var den gången att dramat är teaterns och filmens minsta gemensamma nämnare. Ingvar Holm var ämnets första professor. Sedan dess fokuserar både ämnet och forskningen på dramat, teatern och scenkonstens olika uttryck. Under perioden 2010–2022 gavs i samarbete med Teaterhögskolan en praktikorienterad utbildning som hette Teaterns teori och praktik (TTP). Från och med hösten 2022 ges vid Språk- och litteraturcentrum Sveriges första renodlade dramaturgiutbildning.

Sveriges första renodlade dramaturgiutbildning

Vill du lära dig hur teatern fungerar och kommunicerar, och vill du vara med och forma dagens och framtidens scenkonst, utveckla infrastrukturen för levande teater och förvalta fantasins livsmiljöer? Då kan vår dramaturgiutbildning vara något för dig.

Teaterns teori och praktik

Kursen Teaterns teori och praktik (TTP) har sedan hösten 2010 getts i samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum och Teaterhögskolan i Malmö. Efter höstterminen 2022 kommer samarbetet att fasas ut. Då kan du istället läsa den nya kursen i dramaturgi vid SOL.

Teatervetenskap

Sektionsföreståndare
Rikard Loman

Studierektor
Elisabet Björklund

Expedition
Lingvisthuset L213b

Studievägledning
Humanisthuset H122b

Utbildningsutbud

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2023-11-16