Teaterns teori och praktik

Sveriges första renodlade dramaturgiutbildning

Vill du lära dig hur teatern fungerar och kommunicerar, och vill du vara med och forma dagens och framtidens scenkonst, utveckla infrastrukturen för levande teater och förvalta fantasins livsmiljöer? Då kan vår dramaturgiutbildning vara något för dig.

Utbildningen undersöker ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns praktik och roll i samhället. Undervisningen sker till lika delar på Språk- och litteraturcentrum i Lund och på Teaterhögskolan i Malmö. I kursen Teaterns teori och praktik utforskar du praktiskt bl.a. skådespelarens, regissörens, dramaturgens och kritikerns arbete. Man prövar olika analysverktyg på den dramatiska texten också genom att själv gestalta den sceniska situationen. Genom att följa det praktiska arbetet på olika teatrar ges möjligheter till att förstå hela den skapande process som leder fram till en färdig teaterföreställning. Du, som vill orientera dig i teaterns praktiska och teoretiska fält, får en god inblick i hur en teaterföreställning skapas, teaterns olika yrkesroller, en överblick över teaterproduktionens samhälleliga villkor och kunskaper i teatervetenskaplig teori. Dessutom läggs stor vikt vid att skriftligt och muntligt kunna kommunicera de kunskaper du får under kursens gång. Teater i teori och praktik ger en god grund för att arbeta som kritiker, kulturskribent eller dramaturg, samt en insyn i teaterns konstnärliga arbetsfält.

 

SOL utvecklar ny kurs

Kursen Teaterns teori och praktik (TTP) har sedan hösten 2010 getts i samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum och Teaterhögskolan i Malmö. Efter höstterminen 2022 kommer samarbetet att fasas ut. Då kan du istället läsa den nya kursen i dramaturgi vid SOL.

Teaterns teori och praktik

Sektionsföreståndare
Cristine Sarrimo

Studierektor
Anders Marklund

Expedition
Lingvisthuset L101b

Studievägledning
Humanisthuset H123

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2022-04-13