Teaterns teori och praktik

Utbildningen undersöker ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns praktik och roll i samhället. Undervisningen sker till lika delar på Språk- och litteraturcentrum i Lund och på Teaterhögskolan i Malmö. I kursen Teaterns teori och praktik utforskar du praktiskt bl.a. skådespelarens, regissörens, dramaturgens och kritikerns arbete. Man prövar olika analysverktyg på den dramatiska texten också genom att själv gestalta den sceniska situationen. Genom att följa det praktiska arbetet på olika teatrar ges möjligheter till att förstå hela den skapande process som leder fram till en färdig teaterföreställning. Du, som vill orientera dig i teaterns praktiska och teoretiska fält, får en god inblick i hur en teaterföreställning skapas, teaterns olika yrkesroller, en överblick över teaterproduktionens samhälleliga villkor och kunskaper i teatervetenskaplig teori. Dessutom läggs stor vikt vid att skriftligt och muntligt kunna kommunicera de kunskaper du får under kursens gång. Teater i teori och praktik ger en god grund för att arbeta som kritiker, kulturskribent eller dramaturg, samt en insyn i teaterns konstnärliga arbetsfält.


Ansökan, förkunskaper och urval

Grund- och fortsättningskursen löper över ett år, med start på höstterminen. Ansökan görs på www.antagning.se, där även information om ansökan finns. Som förkunskapskrav gäller grundläggande behörighet samt 30 högskolepoäng eller 1 års arbetslivserfarenhet. Urvalet grundas på de sökandes personliga brev och CV – som också lämnas in via antagning.se – och i ett andra steg på intervjuer med de sökande.

Teaterns teori och praktik

Sektionsföreståndare
Cristine Sarrimo

Studierektor
Daniel Möller

Expedition
Lingvisthuset L101b

Studievägledning
Humanisthuset H123

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

FAQ – frågor och svar

Bild på och länk till broschyr om Teaterns teori och praktik

Ladda ned vår broschyr