Utlysning av doktorandtjänster vid SOL

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

– Publicerad den 12 december 2019

Vid Språk- och litteraturcentrum kommer man att kunna ansöka till följande tjänster:
  • fyra gemensamma för allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig inriktning, fonetik och nordiska språk,
  • en i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning,
  • en i filmvetenskap,
  • en i litteraturvetenskap,
  • en i franska,
  • två gemensamma för italienska, latin, semitiska språk och spanska med litteraturvetenskaplig inriktning,
  • samt en i kognitiv semiotik.
Utlysningen av doktorandanställningar sker den 1 februari, med fyra veckors ansökningstid. Läs mer om att ansöka till forskarutbildning på fakultetens webbplats: Ansökan och antagning till forskarutbildning