FAQ – Ansökan till Författarskolan

Ansökan görs under aktuell sökperiod på våren, se antagning.se för datum. 

Ansökan till grundkursen görs via antagning.se i två steg:

  1. Kursanmälan till FLGA01
  2. Ladda upp en pdf bestående av a) aktuell ansökningsblankett, b) självpresentation och c) skönlitterärt skrivprov.  

Ansökan till avancerad kurs görs via antagning.se samt med aktuell blankett och arbetsprov som skickas eller lämnas till författarskolan.

På antagning.se kan också handlingar som styrker din behörighet bifogas. 

a) För grundutbildningen: aktuell ansökningsblankett, självpresentation samt skönlitterär text, i en och samma pdf.
b) För avancerad kurs: aktuell ansökningsblankett (1 ex.) samt anonymt arbetsprov (3 ex.).

Självpresentationen ska bestå av en sammanhängande text som ger en bild av den sökandes bakgrund, studier, livserfarenhet och personlighet, en redogörelse för motiven till varför den sökande vill gå författarskolan samt en beskrivning av den sökandes hittillsvarande skrivande i olika former. Omfång: 2 A4-sidor (12 punkter, 1,5 i radavstånd och minst 3,5 cm marginaler). Självpresentationen ska bestå av löpande text; en meritförteckning eller en curriculum vitae i punkt- eller stolpform accepteras inte.

Den skönlitterära texten (i ansökan till grundkursen) ska omfatta 7-10 A4-sidor (12 punkter, 1,5 i radavstånd och minst 3,5 cm marginaler) litterär prosa eller lyrik skriven på svenska. Texten behöver inte vara en avslutad helhet utan kan vara en del av en längre text eller ett urval dikter eller noveller. Texten skall ligga inom några av de litterära genrer som ingår i kurserna på författarskolan, det vill säga sådana litterära genrer som normalt publiceras och läses i bokform: romaner, lyrik, essäer, självbiografier, biografier och reseskildringar, för såväl barn och ungdom som vuxna. Texterna är förtjänta av att vara sammanhängande och enhetliga då fragment i flera genrer ofta blir mer svårbedömt.

a. Självpresentation och skönlitterär text till grundkursen märks med namn och personnummer på varje blad.

b. Arbetsprovet till kurser på avancerad nivå ska vara anonymt, annars ogiltigförklaras ansökan.

a) För Författarskolans grundutbildning läser en jury bestående av lärare på författarskolan ansökningarna. Varje ansökan läses av minst 2 personer.
b) För Författarskolans avancerade kurser läser en extern anonym jury ansökningarna.

Urvalet baseras på ansökningshandlingarna, som juryn gör en kvalitativ bedömning av.

Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut.

Grundutbildningen har i nuläget 28 studieplatser per kurs.

För att vara behörig till författarskolan krävs grundläggande behörighet samt akademiska studier om minst 60 högskolepoäng (2 terminer) avklarade senast sista ansökningsdag, eller minst tre års arbetslivserfarenhet* avklarat senast sista ansökningsdag.
* Med arbetslivserfarenhet menas att det ska ha gått minst tre år sedan avslutade gymnasiestudier. 

Nej,

a) för grundutbildningen ansöker du via antagning.se och lämnar ansökningshandlingar där (se fråga 2).

b) för de avancerade kurserna ansöker du via antagning.se och skickar eller lämnar arbetsprov direkt till författarskolan, själv eller via ombud

Ansökningar där arbetsprov lämnats i endast ett exemplar behandlas endast i mån av tid.

Vår FAQ finns även som pdf (öppnas som ny sida, 152 kB). Du hittar den här.

Anmälningsblankett

FLGA01 Författarskolan: Litterär gestaltning: Grundkurs (PDF)

Anmälningsblankett

LUFM11, Litterär gestaltning. Steg 1, avancerad nivå.

Anmälningsblankett

LUFM22, Litterär gestaltning. Steg 2, avancerad nivå.

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2024-02-15