Forskningstermin

Av SOL-ledningen - Publicerad den 7 maj 2009

Följande forskare vid Språk- och litteraturcentrum har av Området för humaniora och teologi beviljats forskningsmedel motsvarande 100% under höstterminen 2009: Lisa Christensen, Gisela Håkansson, Bibi Jonsson och Björn Larsson.

Vi gratulerar och önskar lycka till!