Ämneslärarutbildning

Det går att läsa spanska inom ämneslärarutbildningen både som ingångsämne och som andraämne. Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen på Ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna i spanska på ämneslärarutbildningen är:

Spanska 1, 30 hp (ÄSPD11)

Spanska 2, 30 hp (ÄSPD02)

Spanska 3, 30 hp (ÄSPD04) 

Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser.

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Om du vill ställa frågor specifikt om spanska inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Ingela Johansson, studierektor i spanska.

Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2021-02-11