lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildning

Det går att läsa spanska inom ämneslärarutbildningen både som ingångsämne och som andraämne. Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen via denna länk: Ämneslärarutbildningen

Du kan läsa mer om spanskans kurser inom ämneslärarutbildningen om du följer länken nedan. Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser: kursutbud ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna i spanska på ämneslärarutbildningen heter:

Spanska 1: 30 hp (ÄSPD11)

Spanska 2: 30 hp (ÄSPD02)

Spanska 3: 30 hp (ÄSPD04) 

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) http://www.uvet.lu.se/utbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning/.


Om du vill ställa frågor specifikt om spanska inom ämneslärarutbildningen eller KPU, kontakta gärna Ingela Johansson, studierektor i spanska.

Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.