Utveckling av nya kurser

SOL fasar ut samarbetet med Teaterhögskolan

Kursen Teaterns teori och praktik (TTP) har sedan hösten 2010 getts i samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, och Teaterhögskolan i Malmö (THM), Lunds universitet. Efter höstterminen 2022 kommer samarbetet att fasas ut och en ny kurs kommer istället att utvecklas på SOL.

Du som har blivit antagen och påbörjar studierna höstterminen 2021 kommer att kunna fullfölja din kurs enligt det tidigare kursupplägget till och med kandidatnivån (61-90 hp). Kursens sista kandidatkurs i samarbete mellan SOL-centrum och THM kommer att ges höstterminen 2022.

Om du har antagits tidigare än vårterminen 2021, så kommer du att under en begränsad tid kunna fullfölja de kurser som THM ansvarar för, det vill säga delkurserna 2,3, 6 och 7 på TTPA05 (1–60 hp) samt delkurs 1 och de praktiska uppgifterna på delkurs 3 på TTPK10 (1-30 hp). När en ny kursplan och ett eventuellt nytt huvudområde har trätt i kraft kan du enligt studenternas rättighetslista erbjudas examination i enlighet med det tidigare kursinnehållet under ett år.

Du som läser TTP i vår eller börjar på grundkursen i höst kommer att ha möjlighet att söka Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, grundkurs (samt därefter fortsättnings- och kandidatkursen) efter kandidatkursen i TTP.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med vår utbildningsansvariga eller studievägledare:

SOL
Susan Hydén susan.hydensol.luse

Teaterhögskolan i Malmö
Sofie Lebech sofie.lebechthm.luse
Marta Malmsten marta.malmstenthm.luse

Vanliga frågor

Det innebär ingenting om du fullföljer dina studier inom utsatt tid.

Inget mer än att söka påföljande kurs om du vill följa denna.

Du har enligt studenternas rättighetslista rätt att omtentera inom ett år efter kursslut.

Teaterhögskolan i Malmö

Kontaktpersoner

Studievägledare: Susan Hydén
Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2023-01-27