Sommarkurser 2024

Sommaren 2024 ger vi kurser i bland annat lingvistik, litteraturvetenskap, spanska, ukrainska och europastudier. Välkommen med din ansökan!

Sommarkurser är öppna för anmälan på antagning.se mellan 19 februari och 15 mars. En del av dem har också öppet för sen anmälan antingen fram till kursstart eller tills platserna är fyllda. Sen anmälan öppnar den 26 april.

Människans språk – Introduktion till lingvistik och fonetik, 15 hp

Är du intresserad av varför språk är olika? Eller du kanske tycker att det är kul med dialekter? Du kanske till och med undrat varför vissa språk är svårare att lära sig eller undrar var ord kommer ifrån? 

Kursen Människans språk – Introduktion till lingvistik och fonetik ger en bred introduktion till ämnet lingvistik, som handlar om hur språk används och fungerar. Kursen ger dig en orientering i ämnet, så att du kan använda grundläggande terminologi och få kunskap om vad som är intressant att forska om inom lingvistiken. Du får bekanta sig med en lingvists verktygslåda och även träna dig på att använda denna. 

Det samtida Ukraina: Perspektiv på politik, samhälle, kultur och historia

Kursen behandlar dagens ukrainska samhälle utifrån politiska, kulturella och identitetsmässiga perspektiv, mot en gedigen historisk bakgrund som belyser hur ukrainsk kultur, identitet och subjektskap vuxit fram i de ryska, habsburgska och osmanska imperiernas språkliga och religiösa gränsland. Kursen fokuserar särskilt på stats- och nationsbygge i det postsovjetiska Ukraina från 1991, i ett större regionalt sammanhang, och lägger stor vikt vid att identifiera de faktorer som ledde till Rysslands krig mot Ukraina.

Ukrainian for Beginners

The course is based on the study of simple dialogues and texts in Ukrainian using basic vocabulary and grammar. Strong emphasis is placed on communication skills. The student practices oral and written language skills in exercises for listening comprehension, reading, writing and conversation.

 

Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp

I den här kursen får du perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens betydelse i och för vår tid. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om litteraturens allmänna funktionssätt, och färdigheter i att tolka, förstå och diskutera sådana texter. I kursen studerar du ett urval av de senaste decenniernas tongivande europeiska och amerikanska dystopiska litteratur. Särskilt uppmärksammas verkens samhällskritiska syften och belyser hur dessa gestaltas i olika medier och genrer, som science fiction, politisk satir och kontrafaktisk historisk roman, med spridning inom olika populär-, sub-, ungdoms- och högkulturella sammanhang.

 

Litteraturvetenskap: Perspektiv på erotisk litteratur och pornografi

Syftet med denna kurs är att ge perspektiv på olika sätt att förstå erotisk litteratur och pornografi och deras betydelse i vår samtid och även historiskt. Kursen ger dels grundläggande kunskaper om erotik och pornografi som begrepp och fenomen som ömsesidigt formar varandra, dels färdigheter i att tolka, förstå och diskutera olika sorters sexuella representationer i skrift. Utifrån både höglitterära och populärlitterära exempel ur svensk och europeisk litteratur belyser kursen hur erotisk litteratur och pornografi kan tolkas ur historiska, formmässiga, mediala, samhälleliga, feministiska, queera och didaktiska perspektiv. 

 

Latin: Nybörjarkurs I

Kanske har du någon gång tänkt ”Jag önskar att jag kunde lite latin!”? Nu har du äntligen chansen att studera latin på distans under sommaren, utan att gå miste om lärarvägledning och lärarkontakt!

Under kursen kommer du att få elementära kunskaper i latinets formlära, syntax och ordförråd. Du lär dig att tolka enklare texter på latin, som öppnar dörrar till den tvåtusenåriga kultur som använt språket som medium.

Spanska: Universitetsförberedande kurs

Vill du återuppväcka och stärka dina spanskkunskaper inför grundkursen i spanska? Då är denna sommarkurs något för dig!

Denna kurs erbjuder en förberedelse inför Spanska: Grundkurs och riktar sig till personer som läst gymnasiets Spanska 3, men behöver stärka eller aktualisera sina kunskaper och färdigheter i spanska. I kursen läggs stor vikt vid de grammatiska strukturer som behövs för att kunna tillgodogöra sig Spanska: Grundkurs, men det ges även möjlighet att repetera och utöka ordförrådet och att i viss mån öva upp muntlig och skriftlig språkfärdighet.

 

Engelska: Grammatik och översättning

I denna kurs får du ökade kunskaper om grammatiska begrepp och strukturer i det engelska språket. Du lär dig att analysera språk på olika nivåer och du lär dig många termer som behövs för att diskutera språkliga företeelser. Samtidigt blir du en säkrare språkanvändare med större förståelse för hur man bäst ska uttrycka sig på engelska. Du lär dig också mer om stavning, interpunktion och andra skrivregler. Du får också ökade kunskaper om de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan svenska och engelska.

Detta är en distanskurs. Det finns inga undervisningspass då du måste vara närvarande i Lund. Det kan dock vara så att de två slutproven skrivs på plats i Lund. Dessa prov ligger normalt på en lördag.

 

Engelska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Latin

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Lingvistik

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Litteratur­vetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Spanska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Ukrainska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-03-27