SOL-forskare belönas med Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Publicerad den 24 maj 2023
Grönt

Sandy Åkerblom är språkvetare och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Han disputerade i Lund 2020 med avhandlingen På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria. Utöver forskning i svensk språkvetenskap har Åkerblom skrivit läromedlet Säker på svenska (2018) och deltagit i författandet av Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor (2023).

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare inrättades 2002 och skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Läs mer om Sandy Åkerbloms forskning: https://portal.research.lu.se/sv/persons/sandy-%C3%A5kerblom