SOL får besök av Jørn Lund, Danska språk- och litteratursällskapet

Publicerad den 24 april 2007

Måndagen den 21 maj gästas SOL av Jørn Lund, professor i danska och direktör för Danska språk- och litteratursällskapet, som håller en föreläsning under rubriken "Kanon, sprogpolitik, kultur og modkultur, uddannelses- og forskningspolitik i Danmark - i lyset eller skyggen af globaliseringen." i Absalon 129b kl. 15.15

Mycket välkomna!