lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Brolin

Utbildningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magnus.brolinostas.luse

Telefon 046–222 94 83

Rum SOL:A409

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

måndag, torsdag kl 10.00 till 11.00

Besökstider

måndag, torsdag kl 10.00 till 11.00