Person

Carola Mikaelsson

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carola.mikaelssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 78

Rum SOL:H127

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är handledare och lärare på Lunds universitets Författarskola, där jag började arbeta 2009, efter att själv ha gått utbildningen. För närvarande är jag också programkoordinator. Förutom min akademiska bakgrund är jag utbildad skrivpedagog, vilket jag arbetar som på Skurups folkhögskola samt i mitt eget företag.

Forskning

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Programkoordinator Författarskolan

Carola Mikaelsson

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carola.mikaelssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 78

Rum SOL:H127

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20