Person

julia.tibblinrom.luse | 2023-01-10
Julia Tibblin

Doktorand

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post julia.tibblinrom.luse

Rum SOL:L511a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i franska med språkvetenskaplig inriktning sedan hösten 2020.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om så kallat könsinkluderande språk, langage inclusif, på franska. Könsinkluderande former kan skapas på olika sätt, till exempel étudiant-es eller étudiants et étudiantes. Mer specifikt undersöker jag om dessa former faktiskt förbättrar representationen av kvinnor när vi läser, och planerar även att undersöka hur dessa former påverkar en texts läsbarhet.

Jag är även intresserad av attityder gentemot olika typer av språkbruk samt hur dessa påverkar en persons upplevelse av att läsa en text med könsinkluderande former.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Julia Tibblin

Doktorand

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post julia.tibblinrom.luse

Rum SOL:L511a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10