Person

Kristoffer Holmquist

Doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kristoffer.holmquistnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har tidigare arbetat med studiestöd. Mitt doktorandprojekt vid Lunds universitet är en genre- och diskursanalys av hur universitetslärare undervisar heterogena studentgrupper och hur de ser på sitt uppdrag och ansvar i en akademi i förändring.

Huvudhandledare: Henrik Rahm

Bihandledare: Anna Flyman Mattsson

Besök gärna min blogg, se vid kontaktuppgifter nedan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Kristoffer Holmquist

Doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kristoffer.holmquistnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10