Person

Martin Ringmar

Lärare, doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martin.ringmarsol.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Artiklar (2 st)

Konferensbidrag (6 st)

Översättningar (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Martin Ringmar

Lärare, doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martin.ringmarsol.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20