Person

marcus.unesonling.luse | 2014-06-17
Marcus Uneson

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marcus.unesonling.luse

Telefon 046–222 76 78

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i lingvistik, med examina i fonetik och datavetenskap och vissa förhoppningar om frigivning inom överskådlig framtid. Mitt forskningsintresse är bland annat något man kunde kalla "lingvistisk inferens med små resurser" -- metoder för att analysera spontana språkprov utan att förutsätta andra förkunskaper än att ämnet är välbekant (och lätt formaliserbart). Jag arbetar huvudsakligen med talspråk, som vågformer eller i olika diskretiserade representationer (däribland några udda sådana).

Jag är också intresserad av algoritmer på strängar, datamaskinell fonologi, artificiell intelligens, maskininlärning, funktionsprogrammering, dialekter, musik och språkteknologi som konst och satir.

Jag är även engagerad i projektet "Digital Multimedia Archive of Austroasiatic Intangible Heritage (Dig-AAA)", som programmerare och teknisk koordinator.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Marcus Uneson

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marcus.unesonling.luse

Telefon 046–222 76 78

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10