Person

Elin Nylander

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin.nylanderenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i engelsk språkvetenskap. Forskningsmässigt är jag i nuläget extra intresserad av inlärare av engelska i Sverige som har ett annat modersmål än svenska.

Jag vill titta närmare på engelskundervisningen i flerspråkiga klassrum, och undersöka hur eleverna kan använda sina språkliga repertoarer på bästa sätt, när de läser och lär sig nya ord på engelska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Elin Nylander

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin.nylanderenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20