Person

Elin Nylander

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin.nylanderenglund.luse

Rum SOL:H426a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i engelsk språkvetenskap. Jag är även behörig gymnasielärare i engelska och franska sedan tidigare. Forskningsmässigt är jag i nuläget extra intresserad av ordinlärning i flerspråkiga engelskklassrum där tre eller fler språk samexisterar. Detta gäller nog majoriteten av alla engelskklassrum i Sverige. De allra flesta elever har ju svenska, engelska, samt ett modernt språk och/eller annat modersmål med sig i någon utsträckning.

Jag vill titta närmare på engelskundervisningen i flerspråkiga klassrum, och undersöka hur eleverna kan använda sina språkliga repertoarer på bästa sätt, när de lär sig nya ord på engelska.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Elin Nylander

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elin.nylanderenglund.luse

Rum SOL:H426a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10