Person

Eleni Seitanidi

Doktorand, projektassistent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eleni.seitanidienglund.luse

Rum SOL:H307c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i engelsk språkvetenskap. Mina huvudintressen ätsemantik, diskursanalys och korpuslingvistik. Jag är också forskningsassistenti LangTool-projektet (https://projekt.ht.lu.se/langtool/project-description).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Eleni Seitanidi

Doktorand, projektassistent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eleni.seitanidienglund.luse

Rum SOL:H307c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10