Person

Olivia Peukert Stock

Doktorand

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post olivia.peukert_stockklass.luse

Rum SOL:L601

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag heter Olivia och är sedan hösten 2022 doktorand i latin här på Språk- och litteraturcentrum. Min utbildningsbakgrund består av en masterexamen i latin (språk och språkvetenskap) samt en kandidatexamen i antikens kultur och samhällsliv från Lunds universitet.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ed och mened i antikens Rom, i synnerhet om själva edritualen. Projektet tar framförallt avstamp i romersk historieskrivning, lagtext och epigrafiskt material.

Vid sidan av avhandlingsprojektet lägger jag dessutom stor vikt vid undervisning i latin på institutionen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

År 2021 vann jag Svenska klassikerförbundets pris för min masteruppsats "Pro Iuppiter! A Study of the Use of Oaths, Curses, and Prayers in Roman Comedy".

Mellan åren 2019 och 2022 arbetade jag som SI-ledare för nybörjarkurserna i latin och utvaldes till att delta i European SI-PASS/PAL Leader festival.

Olivia Peukert Stock

Doktorand

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post olivia.peukert_stockklass.luse

Rum SOL:L601

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10