lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Argiro Markaki

Universitetslektor
Grekiska (nygrekiska)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post argiro.markakiklass.luse

Telefon 046–222 34 51

Rum SOL:A227

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20