Person

hannah.flodinlitt.luse | 2021-06-22
Hannah Flodin

Doktorand

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hannah.flodinlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är född 1982 och bor i Halmstad.

Vid Högskolan i Halmstad har jag främst studerat film- och litteraturvetenskap, men även lite konstvetenskap och matematik. Där har jag också genomgått en pedagogisk utbildning som gjort mig behörig att undervisa på universitetsnivå.

Min magister i filmvetenskap tog jag 2008 vid Lunds universitet. Ämnet för min magisteruppsats var representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden.

Sedan 2010 är jag doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet. Avhandlingen jag skriver på handlar om representationen av fysisk funktionsnedsättning, funktionshinder och människor med fysisk funktionsnedsättning i svensk spelfilm.

Mitt stora akademiska intresse är således medierna som kultur(re)producenter, d.v.s. hur de sätt på vilka personer, grupperingar, företeelser eller platser m.m. representeras i kulturella artefakter, speglar, påverkar och påverkas av det omkringliggande samhällets kulturella och ideologiska föreställningar.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Gästföreläsare på Högskolan i Halmstad.

Hannah Flodin

Doktorand

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hannah.flodinlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10