Person

Hannele Diehl

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hannele.diehlenglund.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Doktorand i engelsk språkvetenskap

Tidigare undervisning: grammatik och översättning, språkfärdighet, fonetik och fonologi, språkhistoria

Intresseområden: kognitiv lingvistik, korpuslingvistik, och historisk lingvistik

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Pågående avhandlingsarbete: The Conceptual and Functional Structuring of the Degree Modifiers quite, rather, pretty and fairly in Contemporary British English.

Hannele Diehl

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hannele.diehlenglund.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20