Person

Helene Springer

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helene.springerling.luse

Rum SOL:H418

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag studerar modulering av talbearbetning i L2 genom visuell information från talarens mun och läppar, med en systematisk behandling av variabeln visuell tydlighet (salience), i kombination med distansen mellan ljudinventeringar av L1 och L2.

Hittills har mitt arbete fokuserat på att operationalisera begreppet visuell tydlighet. Med hjälp av datorseende har vi extraherat visuella parametrar för svenska vokaler ur mottagarens perspektiv. Dessa parametrar fungerar som referensmaterial för att definiera visuell tydlighet i de kommande experimenten om vokalperception hos svenska och tyska inlärare. Experimenten undersöker om audiovisuellt tal underlättar bearbetning av L2-vokaler och vilka lingvistiska och individuella faktorer som modulerar denna effekt.

Mina forskningsintressen omfattar multimodalitet, psykolingvistik, neurolingvistik och språkinlärning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Helene Springer

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helene.springerling.luse

Rum SOL:H418

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10