Person

asa.bergstromlitt.luse | 2022-05-09
Åsa Bergström

Doktorand

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.bergstromlitt.luse

Rum SOL:H232B

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Bergström, Åsa, ”Att iscensätta det onämnbara: Bertil Malmbergs ’Excellensen’ och kontroversiella manifest”, Statsvetenskaplig tidskrift, 2012:3.

Bokkapitel

Bergström, Åsa, ”Att närvara, verka och synas: Rädda Barnens filmiska mediestrategier 1945–1951” i Norén, Fredrik & Emil Stjernholm (red.), Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2019.

Bergström, Åsa, & Mats Jönsson, ”Screening War and Peace: Newsreel Pragmatism in Neutral Sweden, September 1939 and May 1945” i Chambers, Ciara, Mats Jönsson & Roel Vande Winkel (red.), Researching Newsreels: Local, National and Transnational Case Studies, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.

Bergström, Åsa, ”A Means to An End: Media Strategies and Films Comissioned by Svenska Europahjälpen in the Late 1940s” i Cronqvist, Marie & Lina Sturfelt (red.), War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars, Lund: Nordic Academic Press, 2018.

Bergström, Åsa, ”Swedish Docudrama: In the Borderlands of Fact and Fiction” i Ebbrecht-Hartmann, Tobias & Derek Paget (red.), Docudrama on European Television: A Selective Survey, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

Bergström, Åsa, ”Krig och dess konsekvenser i scenisk historieförmedling” i Hessérus, Mattias & Peter Luthersson (red.), Krig: Tjugotvå försök, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2016.

Bergström, Åsa, ”’Ninas resa’: I gränslandet mellan fakta och fiktion” i Hedling, Erik & Ann-Kristin Wallengren (red.), Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet och kakofoni, Stockholm: Atlantis, 2014.

Bergström, Åsa & Anders Wilhelm Åberg, ”Från rännsten till förort: Etnicitet, klass och könsroller i tre svenska barnfilmsmelodramer 1944–2006” i Kärrholm, Sara & Paul Tenngart (red.), Barnlitteraturens värden och värderingar, Lund: Studentlitteratur, 2012.

Internetpublikationer/open access

Bergström, Åsa, ”Att närvara, verka och synas: Rädda Barnens filmiska mediestrategier 1945–1951” i Norén, Fredrik & Emil Stjernholm (red.), Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2019.
http://mediehistorisktarkiv.se/bocker/efterkrigstidens-samhallskontakter/

Bergström, Åsa, ”A Means to An End: Media Strategies and Films Comissioned by Svenska Europahjälpen in the Late 1940s” i Cronqvist, Marie & Lina Sturfelt (red.), War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars, Lund: Nordic Academic Press, 2018.
https://www.kriterium.se/site/books/10.21525/kriterium.9/

Bergström, Åsa, ”Att iscensätta det onämnbara: Bertil Malmbergs ’Excellensen’ och kontroversiella manifest”, Statsvetenskapligtidskrift, 2012:3.
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/8524/7661

Bergström, Åsa, ”Från ord tillhandling: Adaptioner av ett svenskt verklighetsdrama”, IASS 2010: Översättning– Adaption, interpretation, transformation (Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation), 2010.
http://journals.lub.lu.se/index.php/IASS2010/article/view/4995

Konferenspresentationer

1. ”News in Transition: ’Six Years after the War’ and ’We Assisted Them’”, presentation vid konferensen ”The Concept of News: Scandinavian and Global Perspectives” inom projektet ”Screening Identities: National Newsreel in International Perspectives 1930–1965”, TNN (The Newsreel Network), Det Danske Filminstitut, Köpenhamn, 20–21 maj 2014.

2. ”Crimes, Lawsuits, and Political Controversy: Artistic License in the Swedish Borderlands of Fact and Fiction”, presentation inom projektpanelen ”Docudrama, Affect, and Social Mobilisation” vid konferensen Visible Evidence XX (The International Documentary Studies Conference), Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, Filmhuset, Stockholm, 15–18 augusti 2013.

3. ”Early Newsreel Representations of the Holocaust”, presentation vid konferensen ”Mediating News” inom projektet ”Screening Identities: National Newsreel in International Perspectives 1930–1965”, TNN (The Newsreel Network), Lunds universitet, Lund, 21–22 maj 2013.

4. ”Swedish Televised Docudrama: A Historical Journey through the Borderlands of Fact and Fiction”, presentation vid konferensen ”103rd Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study”, SASS (The Society for the Advancement of Scandinavian Study), University of California, Berkeley, San Francisco, 2–4 maj 2013.

5. ”Swedish Visual Representations of the Holocaust”, presentation vid den filmvetenskapliga ämneskonferensen ”Fokus forskarutbildningen”, filmvet.se, Linnéuniversitetet, Växjö, 30 november–1 december 2012.

6. ”Swedish Mediated Memories: A Historical Journey through the Borderlands of Fact and Fiction”, presentation inom projektpanelen ”Docudrama and the Reprocessing of History” vid konferensen ”Time Networks: Screen Media and Memory”, NECS (European Network for Cinema and Media Studies), New University of Lisbon och University of Coimbra, Lissabon, 21–23 juni 2012.

7. ”Editing Expressions: Emphasizing Body Language in ’The Beasts of Belsen on Trial’ (1945)”, presentation vid konferensen ”Body Language in the Moving Image”, Københavns Universitet, Köpenhamn, 16 december 2011.

8. ”Swedish Media and the Holocaust”, presentation vid konferensen ”Media History and Cultural Memory”, IAMHIST (International Association for Media and History), Københavns Universitet, Köpenhamn, 6–10 juli 2011.

9. ”Sonic Pasts: Soundscapes in Swedish Representations of the Holocaust”, presentation vid konferensen ”Sonic Futures: Soundscapes and the Languages of Screen Media”, NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Birkbeck och King’s College, University of London, London, 23–26 juni 2011.

10. ”Från ord till handling: Adaptioner av ett svenskt verklighetsdrama”, presentation vid konferensen ”Översättning – Adaptation, interpretation, transformation”, IASS (International Association for Scandinavian Studies), Lunds universitet, Lund, 3–7 augusti 2010.

11. ”Malmö or Stockholm, the Place to Be?: From Gutter to Suburb in Three Swedish Children’s Film Melodramas”, presentation vid konferensen ”Urban Mediations”, NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Kadir Has University, Istanbul, 24–27 juni 2010.

12. ”Locating Targets: Adaptations of the First SMS-Murder in History”, presentation vid konferensen ”Locating Media”, NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Lunds universitet, Lund, 25–28 juni 2009.

Konferensdeltagande

1.”Broens betydning – dengang, nu og i morgen”, CSS (Center for Scandinavian Studies), Københavns Universitet, Köpenhamn, 12 december 2014.

2. ”Body Language in the Moving Image”, Københavns Universitet, Köpenhamn, 20–21 november 2013.

3. ”European Film Cultures”, ECREA Film Studies Section Interim Conference, Lunds universitet, Lund, 8–9 november 2013.

4. ”Minnet och minnandet i litteraturen”, Lunds universitet, Lund, 26 april 2013.

5. ”Kulturhistorisk medieforskning III – nordiska perspektiv”, Lunds universitet, Lund, 23–24 april 2013.

6. ”Media and Passion”, Lunds universitet, Lund, 21 mars 2013.

7. ”In Memory of Raoul Wallenberg: The Transformation of Memory – Jewish Perspectives” Föreningen för judisk kultur i Sverige, Stockholm, 28–30 oktober 2012.

8. ”Raoul Wallenberg: Symbol or Mystery?”, Forum för levande historia, Stockholm, 18–19 oktober 2012.

9. ”Scandinavian Spaces: Memory – Art – Identity”, CSS (Centre for Scandinavian Studies Copenhagen and Lund) Lunds universitet, Lund, 7–9 juni 2012.

10. ”Towards a Common Past?: Conflicting Memories in Contemporary Europe”, Lunds universitet, Lund, 14–16 maj 2012.

11. ”Media and Participation”, Lunds universitet, Lund, 29 mars 2012.

12. ”EU-SCREEN: Use and Creativity”, Kungliga biblioteket, Stockholm, 15–16 september 2011.

13. ”Filmens 1900-tal: En konferens om och kring filmarkivet.se”, Kungliga biblioteket/Svenska Filminstitutet, Stockholm, 1–2 december 2011.

14. ”Skandinaviske engagementer 1945–1967”, CSS (Centre for Scandinavian Studies Copenhagen and Lund) Københavns Universitet, Köpenhamn, 20–21 juni 2011.

15. ”Historia i Sverige: Fångad i nationen?” Svenska historikermötet/Svenska historiska föreningen, Göteborgs universitet, Göteborg, 5–7 maj 2011.

16. ”Kropssprog i levende billeder”, Københavns Universitet, Köpenhamn, 14 januari 2011.

17. ”Den femte svenska filmvetenskapliga ämneskonferensen”, filmvet.se, Stockholms universitet, Stockholm, 8–9 oktober 2010.

18. ”Mapping, Memory and the City”, University of Liverpool, Liverpool, 24–26 februari 2010.

19.”Rethinking American Studies”, Kungliga biblioteket, Stockholm, 19–20 mars 2009.

20. Visible Evidence XV (The International Documentary Studies Conference), University of Lincoln, Lincoln, 4–8 augusti 2008.

21. ”Den tredje svenska filmvetenskapliga ämneskonferensen”, filmvet.se, Lunds universitet, Lund, 16–17 maj 2008.

22. ”Perspectives and Challenges for Cinema and Media Studies”, NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Universität Wien, Wien, 21–23 juni 2007.

23. ”Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden”, ACSIS (The Advanced Cultural Studies Institute of Sweden), Linköpings universitet/Campus Norrköping, Norrköping, 11–13 juni 2007.

Pedagogiska meriter

2016–: Undervisning på den filmvetenskapliga kandidatkursen ”Filmanalytisk teori och metod”, Lunds universitet.

2015–: Undervisning på den filmvetenskapliga grundkursen ”Den tidiga filmen”, Lunds universitet.

2014–: Delat kursansvar för den filmvetenskapliga grundkursen ”Film, identitet och samhälle”, Lunds universitet.

2014–: Delat kursansvar för den filmvetenskapliga grundkursen ”Filmteori”, Lunds universitet.

2013–: Handledare för kandidatuppsatser i filmvetenskap, Lunds universitet.

2011–: Delat kursansvar för den filmvetenskapliga grundkursen ”Digitalålderns bilder”, Lunds universitet.

2006: Handledare för B-uppsatser i filmvetenskap, Örebro universitet.

2005: Studenthandledare för grundstudenter i filmvetenskap, Örebro universitet.

Administrativa akademiska uppdrag

2019–2021: Handledarkollegiet i filmvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2015: Handledarkollegiet i filmvetenskap, Språk-och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2015: Styrgruppen för Kvinnonätverket vid HT, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.

2014: Styrgruppen för FOKS (Forum för kvinnliga forskare på Språk- och litteraturcentrum), Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2014: Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrums doktorandråd, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2012–2014: Forskarutbildningsnämndens referensgrupp för doktorander och nydisputerade inom HT-området, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.

2012–2014: Forskningsnämnden Humaniora och Teologi, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.

2012–2013: Styrelsens arbetsgrupp för förslag gällande doktorandrekryteringar under perioden 2014–2016, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2011–2014: Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2011–2014: Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2009: Specialtillsatt utredare av förutsättningar för initierandet av en filmproduktionsutbildning samt författare av utredningens omvärldsanalys, Örebro universitet.

Åsa Bergström

Doktorand

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.bergstromlitt.luse

Rum SOL:H232B

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10