Person

tom.skoldenglund.luse | 2015-08-18
Tom Sköld

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post tom.skoldenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i engelska med lingvistisk inriktning år 2003 med en licentiatavhandling med titeln "Complexity in Fiction and Non-fiction: A Factor Analys-based Study of Complexity in Novels, Poetry, Finance, and Reviews". Den undersöker ett stort antal variabler som på olika sätt har samband med komplexitet. Resultaten visar att var och en av genrerna varierar på ett specifikt sätt i tre grundläggande dimensioner.
Efter disputationen arbetade jag en tid på engelska institutionen som lärare i grammatik och översättning, och written proficiency. Efter det jobbade jag i Humanistlaboratoriet på SOL, där jag redigerade en barnspråkskorpus och hjälpte till med diverse forskningsprojekt.
För närvarande jobbar jag som frilansande översättare, men hoppas så småningom få tid att återvända till forskningen och bygga på min lic-avhandling till en doktorsavhandling genom att ge en teoretisk bakgrund till genrebestämning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Tom Sköld

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post tom.skoldenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10