Person

Mikaël Stenberg

Doktorand

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.stenbergling.luse

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har en bakgrund som lärare i franska, engelska, svenska 2 och svenska som främmande språk och har undervisat på fonetikkurser vid Lunds universitet, bl.a. inom logopedutbildningen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsprojekt handlar om presentation av uttal i uppslagsverk, d.v.s. fonetiska transkriptioner och motsvarande ljudinspelningar. Ett huvudsyfte är att undersöka användarnas inställning och preferenser. Sociofonetik spelar en väsentlig roll i arbetet.

Andra områden som intresserar mig är uttal i undervisning av andraspråk och främmande språk samt filmuttal och scenuttal i tal och sång.

Övriga uppdrag och meriter

Uttalsredaktör vid Nationalencyklopedin 1989–1996, uttalskonsult vid dess nätupplaga NE.se från 2007.

Rättsfonetiker vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)1995–2006.

Svensk lektor vid Università degli studi (statliga universitetet) i Milano 1979–1980.

Mikaël Stenberg

Doktorand

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.stenbergling.luse

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Enligt överenskommelse