Anders Palm har utsetts till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten 2011

Publicerad den 7 februari 2011

Anders Palm, professor i litteraturvetenskap är hjärnan, hjärtat och motorn bakom det mycket framgångsrika utbildningsområdet <em>Medical Humanities</em> inom läkarutbildning vid Lunds universitet.

Anders Palm har gett många läkarstudenter nya humanistiska perspektiv på sjukdom. SOL-medarbetaren Anders Palm har utsetts till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten 2011 för sina värdefulla insatser för läkarutbildningen i Lund. Han promoveras i Lunds Domkyrka fredagen den 27 maj. Medical Humanities är interaktionen och integrationen mellan medicin och humaniora. 2007 initierade Anders Palm utvecklingen av kursen "Kroppen i humanioraperspektiv", vilken just ger studenterna möjlighet att på en hög intellektuell nivå använda skönlitteratur, konst och musik för att bland annat problematisera läkarrollen, möten med patienter och anhöriga. Genom Anders Palms viljekraft, visionära synsätt och studentfokus har delkursen mycket framgångsrikt integrerats i den ordinarie läkarutbildningen på samma villkor och med samma krav som övriga kurser. Än så länge finns det ingen motsvarighet någon annanstans i Sverige, men begreppet är internationellt accepterat och etablerat i utbildningar vid Medical Schools bl a i USA. Kursen "Kroppen i humanioraperspektiv" bidrar i allra högsta grad till studenternas professionella utveckling i läkarrollen och måste betecknas som en seriös succé till gagn för såväl studenterna som Medicinska fakulteten och vårdsektorn.