Två nya docenter på SOL

Publicerad den 19 mars 2020
Dörr.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Johanna Lindbladh som oavlönad docent i slaviska språk med inriktning mot ryska, och Katarina Bernhardsson som oavlönad docent i litteraturvetenskap.

Vi gratulerar!

SOL-ledningen