Lyckat med humaniora på läkarutbildningen

Av Linda Viberg - Publicerad den 14 oktober 2010

Anders Palm, professor i litteraturvetenskap, brinner för att skapa en större plats för humaniora på läkarutbildningen.

För honom är det självklart att medicin och de humanistiska vetenskaperna hör samman. För tre år sedan var han en av initiativtagarna till delkursen "Kroppen i humanioraperspektiv" på läkarutbildningen. Han är också kursens lärare. Nyligen tilldelades han pris från Inga och John Hains stiftelse. Anders Palm, professor i litteraturvetenskap, brinner för att skapa en större plats för humaniora på läkarutbildningen. För honom är det självklart att medicin och de humanistiska vetenskaperna hör samman. För tre år sedan var han en av initiativtagarna till delkursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” på läkarutbildningen. Han är också kursens lärare. Nyligen tilldelades han pris från Inga och John Hains stiftelse. – Jag är fantastiskt glad. Inte minst för att detta visar att stiftelsen uppmärksammar att humaniora finns inordnat i den naturvetenskapligt dominerade läkarutbildningen. I skönlitteraturen får studenterna får möjlighet att ta del av människors upplevelser av sjukdom eller att vara anhörig på ett annat plan. I höst kommer humanioraperspektivet att föras in redan under den första terminen på läkarutbildningen, som ett delmoment i såväl grundkursen som den kurs som handlar om professionell utveckling. Anders Palm ska hålla i detta tillsammans med Karolina Sjöborg från medicinska fakulteten. Det integrerade humanioraperspektivet, eller ”Medical Humanities”, som finns på läkarutbildningen i Lund är unikt för Sverige. – En bidragande faktor är att det i Lund är nära mellan fakulteterna. Humaniora och medicin är bokstavligen grannar. Det gör det lätt att skapa kontakter mellan forskare och lärare, säger Anders Palm. Han märker att studenterna är intresserade och positiva i sina kursutvärderingar, men har samtidigt förståelse för att det kan vara svårt att göra plats för mer humaniora i den redan långa och mättade läkarutbildningen: – Utvecklingen inom biomedicin är väldigt snabb. Det är många rent medicinska, tekniska och farmakologiska kunskaper som ska läras in. Men jag tror att Medical Humanities kommer att utvecklas till en profil i lundensisk medicin.