Medical Humanities

Av Anders Palm - Publicerad den 16 mars 2010

Medical Humanities är en utbildning på SOL inom medicinska fakultetens läkarprogram som leds av seniorprofessor Anders Palm. En artikelserie med bidrag från en del av dessa läkarkandidaters examensarbeten på SOL publiceras nu kontinuerligt i Läkartidningen.