Ansgar Nünning gästar SOL

Publicerad den 25 april 2008

Ansgar Nünning är en av Tysklands ledande narratologer och litteraturvetare med fokus främst på engelskspråkig litteratur- och kulturvetenskap. Lördagen den 17 maj, kl 14 – 16, i rum H339 håller han ett föredrag med titeln "Making Stories, Making Crises, Making Histories: Ways of Worldmaking from a Narratological Point of View".

Han har en omfattande publicering inom såväl litteratur- som kulturteori och fick en utmärkelse i fjolårets "Excellenz-Initiative" av det tyska forskningsrådet som ledare för det mycket framgångsrika "Graduate Centre for the Study of Culture" (GCSC) vid universitetet i Gießen. Lördagen den 17 maj, kl 14 – 16, i rum H339 håller han ett föredrag med titeln "Making Stories, Making Crises, Making Histories: Ways of Worldmaking from a Narratological Point of View".