Vetenskaps­societeten i Lund prisar SOL-forskare

Av Malin Sjöberg - Publicerad den 25 oktober 2021
Logga vetenskapssociteten

Förtjänstfulla avhandlingar i italienska, litteraturvetenskap, mediehistoria och allmän språkvetenskap prisas.

Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds avhandlingspris utse:

Chiara Gargiulo, On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution (Italienska, 2020)

Oscar Jansson, Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor (Litteraturvetenskap, 2021)

Charlotte Nilsson, En förbindelse med en större värld: Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (Mediehistoria, 2020)

Mikael Novén, Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude (Allmän språkvetenskap, 2021)

Samtliga priser överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 26 november på Grand Hotel i Lund. 

Grattis!

Vetenskapssocieteten

Några unga "arga" docenter bildade 1920 Vetenskaps­societeten, ett forum för modern, humanistisk forskning i Lund.

Till grundarna hörde ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren, etnologen Wilhelm von Sydow och historikern Lauritz Weibull. Friherrinnan Henriette Coyet på Torup var medlem av den första styrelsen.

Uppgiften för Vetenskaps­societeten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. 

Senaste nyheter