Ny avhandling utforskar Graham Greenes mångfacetterade författarskap

Publicerad den 1 mars 2021
Oscar Jansson och hans bokomslag

Oscar Jansson disputerade i förra veckan på sin avhandling i litteraturvetenskap: ”Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor”. Fakultetens opponent var docent Cecilia Schwartz, Stockholms universitet.

Historieskrivningen om Graham Greene (1904–1991) utgår ofta från en handfull av hans romaner, trots att han under sju decennier också skrev noveller, essäer, dramatik, barnböcker och filmmanus – och dessutom var en tongivande kritiker, redaktör och förläggare. Hur blev det så? Hur kom ett livslångt författarskap att sammanfattas med några boktitlar? 

Oscar Janssons avhandling Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor utforskar hur förståelsen av Greenes författarskap tagit form under närmare hundra år, från debuten på 1920-talet fram till vår tid. Bilden som framträder visar en mångfacetterad författare som på en gång gynnats och begränsats av komplexiteten i 1900-talslitteraturens villkor: av bokmarknadens internationalisering och genrehierarkier, av ett alltmer varierat medialt landskap och av litteraturkritikens professionalisering.

Avhandlingen är utgiven av Ellerströms.
Den finns också tillgänglig i universitetets forskningsportal: Oscar Jansson i universitetets forskningsportal