Irlands ambassadör invigde ut­ställningen "Seamus Heaney: Listen Now Again"

Publicerad den 31 januari 2023
Irlands ambassadör Austin Gormley inviger utställningen.

Austin Gormley, Irlands ambassadör, i Sverige och Sara Håkansson, prodekan för grundutbildningen, talade båda om relationen mellan Sverige och Irland, och framtida samarbete när utställningen invigdes i SOLs foajé.

Utställningen är tillägnad den irländske poeten Seamus Heaney som fick 1995 års nobelpris i litteratur. Den innehåller både en presentation av Heaneys liv och verk och fotografier, originalupplagor, anteckningsböcker, handskrivna brev ur Heaneys litterära kvarlåtenskap. Dokumenten donerades, och levererades av poeten själv, till Irlands nationalbibliotek.

Irlands kulturdepartement och utrikesdepartement har producerat utställningen. Den har fått namnet Seamus Heaney: Listen Now Again efter en rad i en av Heaneys mest kända dikter. 

Utställningen visas i SOLs foajé och på SOL-biblioteket till den 17 februari.