Två nya professor!

Av Sanimir Resic, prefekt - Publicerad den 20 oktober 2009

SOL-ledningen har den stora glädjen att gratulera Johan Stenström och Jenny Westerström till deras respektive befordran till professor i litteraturvetenskap.

Vi ser med tillförsikt och stolthet fram emot Johans och Jennys fortsatt goda gärning som forskare vid SOL-centrum.