Från grannspråk till främmandespråk?

Publicerad den 11 september 2013

Välkommen till ett seminarium 15/11 kl 10-16 med forskare och politiker om framtidens dansk-svenska språkförståelse. Arrangörer är Centre for Scandinavian Studies, Föreningen Norden och Norden i fokus.

Mer info finns <link file:7738>här.