7 VR-anslag och förlängt excellensbidrag till professor Marianne Thormählen!

Av Eva Wiberg - Publicerad den 24 oktober 2007

Språk- och litteraturcentrum har fått 7 projektbidrag från Vetenskapsrådet! Följande personer har beviljats medel för forskning ...

J .Alexander Bareis, litteraturvetenskap
Kerstin Bergman, litteraturvetenskap
Niclas Burenhult, lingvistik
Gerd Carling, lingvistik
Kenneth Holmqvist, kognitionsforskning, humanistlaboratoriet
Merle Horne, lingvistik
Caroline Willners, lingvistik Professor Marianne Thormählen har fått fortsatt bidrag som excellent forskare. Vi vill gärna gratulera samtliga som har lyckats vinna externa medel i hård konkurrens.