Pris till forskare i litteraturvetenskap

Publicerad den 16 februari 2009

Ulla-Britta Lagerroth, professor em. i litteraturvetenskap, har av Kungl. Vitterhetsakademien tilldelats det Rettigska priset på 100.000 kr för sina av "inträngande analys och stor metodisk spännvidd karakteriserade studier av svensk litteratur och teaterkonst i samspel med andra konstarter från romantiken till den sena 1900-talsmodernismen".

Priset kommer att överlämnas vid Akademiens högtidssammanträde den 20/3 i Riddarhuset.