Person

Katarina Wickström

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Franska
 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Italienska
 • Latin
 • Rumänska
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.wickstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 64 89 (LUX)
046–222 32 15 (SOL)

Rum LUX:C236, SOL:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken där jag ingår i arbetsgrupperna förvärv och läs- och skrivstöd.

I förvärvsgruppen arbetar vi med det praktiska förvärvet av litteratur till HT-biblioteken, både tryckt och elektroniskt material.

I gruppen för läs- och skrivstöd arbetar vi med tillgänglighetsfrågor och hjälper studenter som behöver talböcker.

Jag är ämnesbibliotekarie för:

 • Franska
 • Italienska
 • Grekiska
 • Latin
 • Rumänska
 • Spanska
 • Språkmastern
 • Flerspråkighet/ Modersmål
Katarina Wickström

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Franska
 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Italienska
 • Latin
 • Rumänska
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.wickstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 64 89 (LUX)
046–222 32 15 (SOL)

Rum LUX:C236, SOL:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10