lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Eva Broman Assouchidis

Universitetsadjunkt
Grekiska (nygrekiska)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.broman_assouchidisklass.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20