lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är licentiand i Nordiska språk. Mina intresseområden är framförallt semantik, språkförändring, lexikografi och språkhistoria, vilket också kommer till uttryck i mitt avhandlingsprojekt.

Förutom att doktorera arbetar jag på halvtid som redaktör på Svenska Akademiens ordboksredaktion.

Jag är också medlem och svensk representant i styrelsen för Nordiska Föreningen för Lexikografi.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Pär Nilsson

Universitetsadjunkt
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Doktorand
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post par.nilssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20