Medel till SOL-forskare

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

– Publicerad den 9 januari 2020

Victoria Johansson.
Victoria Johansson.

Victoria Johansson har tilldelats 5 000 000 kr i anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för det fyraåriga projektet ”Based on a true story? How to differentiate between invented and self-experienced narratives through comparing linguistic processes in speaking and writing”.