Språkets byggstenar i ljudsymbolik

Niklas Erben Johansson försvarade i juni sin avhandling i ämnet allmän språkvetenskap "The building blocks of sound symbolism". Fakultetens opponent var Mark Dingemanse Centre for Language Studies, Radboud University.

– Publicerad den 29 juni 2020

Niklas Erben Johansson vid disputationen
Handleader Gerd Carling och Arthur Holmer

Människor oavsett språkbakgrund delar vissa intuitiva associationer mellan ljud och betydelse, så som att pipiga ljud låter små och att läpprundade ljud upplevs som runda. Detta kallas ljudsymbolik och Niklas Erben Johansson har i fyra olika studier undersökt fenomenet.

I den första studien undersöker Niklas Erben Johansson ett stort antal fundamentala betydelser i en majoritet av världens språkfamiljer för att förstå hur stor del av lexikonets kärna som är ljudsymboliskt och hur dessa ljudsymboliska ord är sammankopplade. Genom att han fokuserar på de semantiska och fonetiska särdrag som betydelser och språkljud är uppbyggda av, kan han  visa på ett stort antal associationer mellan ljud och betydelse. Till detta definierades två nya typer av ljudsymbolik, samt 20 semantiskt och fonetiskt överordnade makrokoncept som kan härledas till lexikonets evolutionära och historiska utveckling. 

I den andra studien undersöker han hur associationer mellan ljud och betydelse uppstår via språkanvändning. I ett experiment lät han deltagare lyssna på ett konstruerat ord, upprepa och föra vidare ordet på ett sätt som påminner om viskningsleken. Resultaten visade att endast överföring av ord krävs för att ljudsymbolisk ska uppstå, samt att mer framträdande betydelser genererar starkare effekter. 

I de två sista studierna undersöks de underliggande mekanismerna i associationer mellan färger och ljud. I några experiment testade Niklas Erben Johansson hur snabbt och korrekt deltagare associerade olika kombinationer av visuella och akustiska parametrar. Resultaten visade att varken specifika färger eller språkljud var de drivande faktorerna bakom resultaten, utan de primära effekterna drevs av underliggande parametrar så som ljushet, färgmättnad och volym. Färgers ljushet gav de starkaste ljudsymboliska effekterna följt av färgers färgmättnad, och dessa effekter kunde i sin tur kopplas samman med den ordning som färgord indelas i tvärspråkligt.

Sammanfattningsvis visar denna avhandling vikten av att undersöka de underliggande komponenterna i ljudsymbolik i både språkanvändare och faktiska språk. Avhandlingen visar även hur förståelsen av ljudsymbolik kan bidra till en djupare förståelse för hur språk utvecklas och förändras över tid. 

Niklas Erben Johansson i universitetets forskningsportal